NIP:
712-015-35-95

REGON: P-430026162-94943101

59-1-3-13-43101

Numer KRS: 0000045092

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego:
Lublin ul Garbarska nr 20

Konto bankowe:

BPH PBK S.A. O / Lublin
Nr 83 1240 5497 1111 0000 5007 8958